1. [interview] "What's your greatest weakness?" *I look at my watch then lean in* How much time do you have?

  2. Um aeroporto já viu mais beijos sinceros que um casamento. Hospitais já ouviram mais orações sinceras do que várias igrejas.

  3. Antoni Pikul 2013: Piotrowicz nie był szczególnie gorliwy, przyniósł mi nawet ubranie do aresztu 2016: Piotrowicz nigdy mi nie pomagał

  4. I know I don't say thanks & I love y'all enough to the people that actually like me. But I do truly. Honestly. Love.

  5. cheguei do ps socorro wehfwejfiwej

  6. I put the trash groupchat on do not disturb. Be offended.

  7. Przyjdź Jezu, przyjdź! Czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni Przyjdź Jezu, przyjdź! Tyś Królem jest! <3

  8. Do not relax . Uzoshiywa yi stimela .